Psycholog Warszawa

Kto to jest? Psycholog, używając różne metody m.in.: rozmowę, wywiad, obserwację, testy, ankiety, grupuje informacje o człowieku. By lepiej poznać i zrozumieć człowieka, musi poznać jego osobowość, poziom intelektualny, zainteresowania, postawy życiowe i uzdolnienia. Zebrane informacje psycholog interpretuje według powszechnych koncepcji i teorii psychologicznych, zalecając odpowiednie postępowanie. Może to być porada lub psychoterapia.

Jakie są specjalizacje psychologiczne? Zawód psychologa opiera się na pięciu specjalizacjach. Wyróżniamy:

– psychologa klinicznego – zajmuje się trapią zaburzeń dzieci jak i dorosłych. „Wgłębia” się w ich rozwój umysłowo-emocjonalny, społeczny, porusza temat zaburzeń osobowości. Nawiązuje współpracę z psychiatrami w zakresie diagnozy nerwic i chorób psychicznych.

– psycholog społeczny – sprawdza wpływ innych ludzi oraz wydarzeń społecznych na zachowania człowieka, ponadto analizuje problematykę kształtowania postaw, relacji międzyludzkich, często nawiązuje współpracę z socjologami.

– psycholog wychowawczy – zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży pod względem poziomu rozwoju umysłowo-emocjonalnego, społecznego, zwraca uwagę na zaburzenia mowy, problemy z pisaniem i czytaniem, dodatkowo bada gotowość do rozpoczęcia nauki szkolnej. Może prowadzić zajęcia wyrównawcze dla dzieci, wydawać orzeczenia o kształceniu specjalnym, indywidualnym, może również podjąć problematykę przestępczości nieletnich.

– psycholog pracy – bada zagadnienia z terminologii przystosowania człowieka do pracy, wyboru zawodu, możliwości przekwalifikowania się, ponadto dostosowuje stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych pracownika, zajmuje się m.in.: szkoleniem kadry kierowniczej, tematyką reklamy i marketingu.

– psychoterapeuta – służy pomocą osobom z problemami i zaburzeniami zachowań.

Gdzie psycholog udziela pomocy? Psycholog udziela rad i służy pomocą m.in.: w Poradni Psychologicznej. Zajmuje się tutaj problemami zaburzeń lękowych (pomaga się wyjść z fobii społecznej, zaburzeń lękowych), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, odżywiania oraz zaburzeń somatyzacyjnych i hipochondrycznych. Pomaga rozwiązywać problemy PTSD (zespołu stresu pourazowego), problemy z samoakceptacją i niskim poczuciem własnej wartości, relacji z innymi oraz kryzys emocjonalny w życiu osobistym i zawodowym. Można zgłosić się do niego, jeśli dokucza stres, lęk, bolesne doświadczenia życiowe, np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, utrata pracy, zawód miłosny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *