Select Page

Rolnictwo pozostaje sferą, którą zajmuje się dziś około połowa ludzi na świecie, a jednak w wybranych krajach ma ono przeważającą funkcję, natomiast w drugich stanowi tylko dodatek do innych sfer gospodarki. Przoduje co najważniejsze w krajach rozwijających się, a w krajach daleko rozwiniętych rolnictwem zajmuje się wyłącznie kilka procent społeczeństwa. Skutkiem tego godziwym rozstrzygnięciem jest wywóz odpadów dlatego że bywa wiarygodne i niedrogie.

Rozwarstwienie światowego rolnictwa to nie jedynie sprawa tego, ilu ludzi się w nie angażuje, ale również jak wysoce okazuje się rozwinięte. W krajach rozwijających się przede wszystkim przeważają małe gospodarstwa rolnicze, które pokrywają zapotrzebowanie na daną familię, a jeśli pojawi się dowolna nadwyżka, to tylko wówczas jest sprzedawana innym. Natomiast w państwach rozwiniętych uprawa i hodowla wykorzystują najbardziej nowatorskie techniki, następuje daleko idą ca specjalizacja gospodarstw, a w zasadzie kompletna produkcja jest na sprzedaż. Na Ziemi istnieją nie tylko doskonale nam znane pola, ale też przemysłowe plantacje albo nietrwałe uprawy plemion koczowniczych. Także hodowla zwierząt ma możliwość przybierać różnorodne formy od klasycznego pasterstwa po rozwinięte technologicznie ogromne hodowle. Uprawiane są najrozmaitsze rośliny i utrzymywane są różnorodne zwierzęta, wciąż trwają również prace nad poprawianiem poszczególnych gatunków. Udoskonaleniom ulegają także rozmaite maszyny używane w rolnictwie, które ułatwiają jakiekolwiek przydatne prace, a więc redukują zużywany na ich zrobienie czas, a także przyczyniają się do zwiększenia ekonomiczności produkcji. W Polsce rolnictwo nieustająco staje się bardziej rozwinięte, jednak w licznych miejscach dalej pozostaje bardziej swojskie oraz niezależne.