Select Page

Nasz przemysł rolniczy mamy możliwość scharakteryzować na wiele sposobów. Co najważniejsze obserwujemy znaczne podnośnik Olsztyn, jak i wysoki procent ludności, jaka w rolnictwie otrzymuje zatrudnienie. Pod względem gleb, Polska to zwłaszcza gleby średniej i słabej wartości, natomiast przemysłowe środki produkcji są tu użytkowane w rozsądnej dawce. Aczkolwiek mimo takich nie w pełni korzystnych warunków, Polska stała się ważnym wytwórcą różnorodnych wyrobów rolniczych i zwierzęcych, nie tylko na skalę Europy, ale też całego globu.
Polska zyskała sławę w produkcji truskawek, jak i cebuli oraz jabłek. Nadal w Polsce działa sporo gospodarstw wykorzystujących klasyczne metody produkcji, a tereny rolne odróżniają się znacznym poziomem bioróżnorodności i nienaruszeniem krajobrazu. Szczególnie niewielkie gospodarstwa ciągle w większości produkują na swój użytek, a na sprzedaż idzie wyłącznie ewentualna nadwyżka. Poszczególne obszary Polski wyróżniają się odmienną specjalizacją i w ten sposób Polska północno-wschodnia i centrum to głównie ziemniaki, a na pozostałym terenie przeważają raczej sady oraz plantacje owoców jagodowych. Oblicze rodzimego rolnictwa sukcesywnie przeobraża się w wyniku osiągalności dopłat bezpośrednich oraz pieniędzy z funduszy strukturalnych. To także dzięki nim postępuje mechanizacja działań rolniczych, a dochodowość poszczególnych gospodarstw wyraźnie wzrasta.