Select Page

Rolnictwo aktualnie

Rolnictwo pozostaje sferą, którą zajmuje się dziś około połowa ludzi na świecie, a jednak w wybranych krajach ma ono przeważającą funkcję, natomiast w drugich stanowi tylko dodatek do innych sfer gospodarki. Przoduje co najważniejsze w krajach rozwijających się, a w...