Select Page

Obraz krajowego rolnictwa

Nasz przemysł rolniczy mamy możliwość scharakteryzować na wiele sposobów. Co najważniejsze obserwujemy znaczne podnośnik Olsztyn, jak i wysoki procent ludności, jaka w rolnictwie otrzymuje zatrudnienie. Pod względem gleb, Polska to zwłaszcza gleby średniej i słabej...